15. Професия “Техник - растениевъд”, код 621010,

15. Професия “Техник - растениевъд”, код 621010,

15. Професия “Техник - растениевъд”, код 621010,