15.3. Специалност “Трайни насаждения”, код 6210103, трета степен на професионална квалификация,

15.3. Специалност “Трайни насаждения”, код 6210103, трета степен на професионална квалификация,