7. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,

7. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,

Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,