9.2. Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, втора степен на професионална квалификация,

9.2. Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, втора степен на професионална квалификация,