Професионално обучение

Лиценз № 200712557
Издаден на Център за професионално обучение към “АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ” ЕООД, гр. Добрич, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 05/ 19.03.2008 г.)

Седалище и адрес на управление:
Гр. (с) гр. Добрич 9300
Област: Добрич
Адрес: ул. "Вардар" № 32, вх. "А", ет. 1, ап. 1
ул. "Батак" № 4, офис № 6

 

Добрич
Тел. 0895788588
e-mail: vivi71@abv.bgoffice@panteleev-auto.com
лице за контактиПламен Пантелеев

Предлагани професии, специалности: