11. Професия “Работник в дървообработването”, код 543030,

11. Професия “Работник в дървообработването”, код 543030,

11.1. Специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430305, първа степен на професионална квалификация,