2. Професия ”Оперативен счетоводител”, код 344010

2. Професия ”Оперативен счетоводител”, код 344010

2.1. Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440101, трета степен на професионална квалификация