13.1. Специалност "Кофражи", код 5820302, втора степен на професионална квалификация,

13.1. Специалност "Кофражи", код 5820302, втора степен на професионална квалификация,