Категория ТВК 3 - Комбайнер

Комбайн

Лицата, придобили правоспособност за кат. „Твк- 3“ имат право да работят самостоятелно със самоходна специализирана и специална земеделска техника.

 

Необходими документи:

 

  1. копие от диплома за завършено образование (основно, средно, висше);
  2. копие от лична карта;
  3. копие от шофьорска книжка
  4. медицинско свидетелство за водач на МПС;
  5. снимка паспортен формат - електронен носител (диск);
  6. заявление по образец.